ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

DropoliNews

Ειδήσεις που αφορούν την Βόρειο Ήπειρο, τους εν Ελλάδι Βορειοηπειρώτες , καθώς γεγονότα που συμβαίνουν στην Αλβανία και τα Βαλκάνια

Η Τράπεζα της Αλβανίας ενισχύει την εποπτεία των αποταμιευτικών και πιστωτικών συνεταιρισμών με νέους κανονισμούς

Η Τράπεζα της Αλβανίας ενισχύει την εποπτεία των αποταμιευτικών και πιστωτικών συνεταιρισμών με νέους κανονισμούς

Το Εποπτικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Αλβανίας ενέκρινε αναθεωρήσεις των κανονισμών που διέπουν την αδειοδότηση και τη λειτουργία των αποταμιευτικών και πιστωτικών συνεταιρισμών (SCC) και των ενώσεών τους.

Οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση των μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη της παράνομης συμμετοχής οντοτήτων και φυσικών προσώπων που αντλούν τα κεφάλαιά τους από παράνομες δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τους αιτούντες άδεια να προσκομίζουν έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων πιστοποιητικών για κάθε ιδρυτικό μέλος μιας SCC, που να επιβεβαιώνουν την απουσία εμπλοκής τους σε ποινικές έρευνες, εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες, ποινικές καταδίκες (σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης) και τη μη εμπλοκή τους σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης (όπως καθορίζεται από την Υπηρεσία Δικαστικής Εκτέλεσης). Τα πιστοποιητικά αυτά δεν πρέπει να εκδίδονται περισσότερο από τρεις μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης στην Τράπεζα της Αλβανίας.

Οι SCC χρησιμεύουν ως χρηματοπιστωτικές οντότητες όπου τα μέλη μπορούν να καταθέτουν κεφάλαια και να έχουν πρόσβαση σε πιστώσεις και άλλες υπηρεσίες πληρωμών. Αυτό το συνεταιριστικό μοντέλο έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε τμήματα της κοινωνίας με περιορισμένη πρόσβαση στις παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες, ωφελώντας ιδιαίτερα τους αγρότες και τους κατοίκους της υπαίθρου. Από τα μέσα του 2023, το συνολικό ενεργητικό στην αγορά SCC έχει φθάσει περίπου τα 14,6 δισεκατομμύρια λεκ (σχεδόν 135 εκατομμύρια ευρώ).

Η παροχή πιστώσεων αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για τους εν λόγω συνεταιρισμούς, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 77% του συνολικού ενεργητικού τους, με ένα χαρτοφυλάκιο πιστώσεων που θα υπερβαίνει τα 11,2 δισεκατομμύρια λεκ έως τον Ιούνιο του 2023. Οι SCC βασίζονται κυρίως στις καταθέσεις των μελών τους για τις δραστηριότητες διαμεσολάβησης, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 71% του συνολικού παθητικού τους, αξίας άνω των 10,35 δισεκατομμυρίων λεκ.

Η ένταξη των SCCs στο σύστημα ασφάλισης καταθέσεων συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη του τομέα τα τελευταία χρόνια.

Μετά τις τροποποιήσεις του "νόμου περί ασφάλισης καταθέσεων" το 2015, οι καταθέσεις των SCC ασφαλίζονται νομικά, με την κάλυψη να εκτείνεται σε 2 εκατομμύρια λεκ ανά λογαριασμό. Ωστόσο, η ασφαλιστική κάλυψη τίθεται σε ισχύ μόνο μετά την ένταξη των SCC στο σύστημα ασφάλισης καταθέσεων του Οργανισμού Ασφάλισης Καταθέσεων. Επί του παρόντος, η Αλβανία διαθέτει 11 ενεργές SCCs, ενώ ο Οργανισμός Ασφάλισης Καταθέσεων αναφέρει την εγγραφή εννέα οντοτήτων στο σύστημα ασφάλισης καταθέσεων.


Μέγεθος γραμματοσειράς: +

Σχετικές Δημοσιεύσεις

19 Φεβρουαρίου 2024
Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγου...
17 Φεβρουαρίου 2024
«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έθεσε εξαρχής ως προτεραιότητα την ενδυνάμωση των σχέσεων της Ελ...
14 Φεβρουαρίου 2024
Το Υπουργείο Εξωτερικών θέτει σε διαβούλευση τους βασικούς άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Απ...
09 Φεβρουαρίου 2024
Περισσότερες από 70 διπλωματικές και προξενικές Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό προγραμμάτισαν και υ...
19 Φεβρουαρίου 2024
Εδώ ο κόσµος καίγεται –καταλήψεις, αγροτικά, ομόφυλα ζευγάρια– κι εσύ ασχολείσαι με τον Μπελέρη», εί...
19 Φεβρουαρίου 2024
Στην αίθουσα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου «Η Εθνική Ε...
17 Φεβρουαρίου 2024
Απ' όλες τις επαφές μου στα κοινωνικά δίκτυα με ντόπιους και μειονοτικούς Έλληνες -- και με τους ομο...
15 Φεβρουαρίου 2024
Η Διεθνής Επιτροπή Εθνολογικής Έρευνας (Δ.Ε.Ε.Ε), που συστάθηκε από την Πρεσβευτική Διάσκεψη του Λον...