Έκθεση Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Καλπάζει η διαφθορά και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών στην Αλβανία

Έκθεση Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Καλπάζει η διαφθορά και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών στην Αλβανία Έκθεση Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Καλπάζει η διαφθορά και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών στην Αλβανία

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δημοσίευσε την έκθεση για το 2020 για την Αλβανία. Σε αυτήν την έκθεση, γράφεται ότι η Αλβανία δεν έχει σημειώσει πρόοδο στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των οικονομικών εγκλημάτων τον τελευταίο χρόνο.

Η έκθεση αναφέρει ότι η Αλβανία είναι πολύ ευαίσθητη στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στη διαφθορά, στα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος και στα αδύναμα νομικά και κυβερνητικά ιδρύματα.

Μεταξύ άλλων, η έκθεση αναφέρει ότι οι κύριες πηγές εισοδήματος στην Αλβανία περιλαμβάνουν το λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή τη φοροδιαφυγή, ως αποτέλεσμα αλβανικών εγκληματικών οργανώσεων που έχουν συνδέσεις με δίκτυα που λειτουργούν στην Ευρώπη και τη Νότια Αμερική.

Ωστόσο, η έκθεση σημειώνει ότι η Αλβανία έχει σημειώσει κάποια πρόοδο στη χρήση του νόμου κατά της μαφίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάσχεσης του 40% των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στο διάσημο αρχηγό του καρτέλ ναρκωτικών Kelmend Balili, που ονομάστηκε "Escobar των Βαλκανίων"

Στο τέλος της έκθεσης, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί την Αλβανία να εφαρμόσει αποτελεσματικά τους υπάρχοντες νόμους, σημειώνοντας ότι παρά τον σημαντικό αριθμό ερευνών για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των διώξεων παραμένει χαμηλός.

Έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Η κυβέρνηση της Αλβανίας δεν έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και του οικονομικού εγκλήματος το 2020. Η Αλβανία παραμένει ευάλωτη στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες λόγω διαφθοράς, δικτύων οργανωμένου εγκλήματος και αδύναμων νομικών και κυβερνητικών θεσμών. Η χώρα διαθέτει μεγάλη οικονομία χρήματος και ανεπίσημο τομέα, με σημαντικές εισροές χρημάτων από το εξωτερικό με τη μορφή διαφόρων εμβασμάτων και επενδύσεων. Τα κύρια εγκλήματα που δημιουργούν εισόδημα στην Αλβανία περιλαμβάνουν το εμπόριο ναρκωτικών, τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο. Οι αλβανικές εγκληματικές οργανώσεις έχουν συνδέσμους προς δίκτυα που λειτουργούν στην Ευρώπη και τη Νότια Αμερική. Η Αλβανία έχει σημειώσει κάποια πρόοδο στη χρήση του νόμου κατάσχεσης κατά της μαφίας,

Οι συνεχιζόμενες δικαστικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου δικαστών και εισαγγελέων για την εξάλειψη της διαφθοράς στον τομέα της δικαιοσύνης και η δημιουργία πολυάριθμων εξειδικευμένων αστυνομικών μονάδων που στοχεύουν σε οικονομικά και οικονομικά εγκλήματα, βελτίωσαν τις προοπτικές της Αλβανίας για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες παρεμποδίζονται από προκλήσεις ικανότητας στα νεοσυσταθέντα θεσμικά όργανα δικαιοσύνης και από εκτεταμένη διαφθορά που υπονομεύει το κράτος δικαίου.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ  ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Η εμπορία ναρκωτικών και άλλες δραστηριότητες οργανωμένου εγκλήματος είναι οι κύριες πηγές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η γειτνίαση της Αλβανίας με τη Δυτική Ευρώπη και η παρουσία του αλβανικού οργανωμένου εγκλήματος στη Δυτική Ευρώπη και τη Νότια Αμερική αυξάνουν τις αδυναμίες. Οι επενδύσεις σε ακίνητα και τα έργα ανάπτυξης επιχειρήσεων είναι από τις πιο κοινές μεθόδους ξεπλύματος παράνομων εσόδων. Τα νομικά κενά στη νομοθεσία AML 2019 εξακολουθούν να επιτρέπουν τα καζίνο σε θέρετρα και θέρετρα πέντε αστέρων.

ΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Η Αλβανία έχει ολοκληρωμένες απαιτήσεις για CDD και STR.

Τον Ιανουάριο του 2020, το κοινοβούλιο ψήφισε νομοθεσία κατά του παράνομου εμπλουτισμού, παρέχοντας στην Ειδική Αρχή κατά της Διαφθοράς (SPAK) και στην Αλβανική Κρατική Αστυνομία (ASP) τη δυνατότητα στόχευσης παράνομων περιουσιακών στοιχείων μέσω δέσμευσης και δήμευσης και περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας και της ελεύθερης κυκλοφορίας εγκληματιών. Παρόλο που είναι αποτελεσματικό στην αρχική κατάσχεση ακινήτων, η ικανοποίηση των απαιτήσεων αποδεικτικών στοιχείων για την τελική κατάσχεση περιουσίας παραμένει δύσκολη.

Οι πρόσφατες νομικές και πολιτικές αλλαγές έχουν βελτιώσει την ικανότητα της Αλβανίας να καταπολεμήσει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και το οικονομικό έγκλημα, αν και η εφαρμογή ήταν ασταθής. Ο νόμος κατά της μαφίας τροποποιήθηκε το 2020 για τη βελτίωση της διαχείρισης των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων.

Ο αλβανικός νόμος απαιτεί την ετήσια αποκάλυψη περιουσιακών στοιχείων από δημόσιους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για υπαλλήλους να δηλώνουν προτιμησιακή μεταχείριση και πραγματική ιδιοκτησία περιουσιακών στοιχείων. Οι διατάξεις απαγορεύουν επίσης στους υπαλλήλους να κατέχουν σημαντικά χρηματικά ποσά εκτός του τραπεζικού συστήματος.

Η Αλβανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν διμερή MLAT, αλλά η συνεργασία είναι δυνατή μέσω πολυμερών συμβάσεων.

Η Αλβανία είναι μέλος του MONEYVAL, ενός περιφερειακού σώματος τύπου FATF. Η τελευταία του αξιολόγηση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://www.coe.int/en/ëeb/moneyval/jurisdiction/albania

ΝΟΜΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

Το FIU της Αλβανίας υφίσταται ηγετικές αλλαγές και ζητά διεθνή τεχνική βοήθεια για να συμβάλει σε ένα ισχυρότερο καθεστώς PPL.

Οι συνταγματικές και νομικές μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα και την επαλήθευση δικαστών και εισαγγελέων για ανεξήγητα περιουσιακά στοιχεία. Το σαράντα έξι τοις εκατό των δικαστών και των εισαγγελέων που έχουν επαληθευτεί μέχρι στιγμής έχουν αποτύχει ως αποτέλεσμα ανεξήγητου πλούτου ή έχουν προσωπικές συνδέσεις με ύποπτες οντότητες και ένα άλλο 17% παραιτήθηκε για να αποφύγει τον έλεγχο.

Η Αλβανία έχει μια σημαντική μαύρη αγορά για λαθραία προϊόντα που διευκολύνουν τους αδύναμους συνοριακούς ελέγχους και την επιβολή των τελωνείων. Τα δικαστήρια συχνά αρνούνται να καταδικάσουν για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ελλείψει καταδίκης για ποινικό αδίκημα.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η Αλβανία πρέπει να επιβάλει αποτελεσματικά τους υφιστάμενους νόμους και να συνεχίσει να αναπτύσσει την ικανότητα της αστυνομίας και των εισαγγελέων της να επικεντρώνεται στη διαφθορά, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και το οικονομικό έγκλημα. Το προσωπικό του Εθνικού Γραφείου Ερευνών, το οποίο είναι το ερευνητικό σκέλος του SPAK, υπέστη καθυστερήσεις, αλλά συνεχίζει. Οι ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις ποινικού κώδικα το 2016 και το 2017 είχαν ως στόχο τη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού συστήματος, αλλά η εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση. Παρά τον σημαντικό αριθμό ερευνών για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των διώξεων παραμένει χαμηλός. Το 2020, άνοιξαν 131 νέες έρευνες για το ξέπλυμα χρήματος από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. 23 κατηγορούμενοι δικάστηκαν στο δικαστήριο, εκ των οποίων τρεις καταδικάστηκαν. Επιπλέον, η ASP διερεύνησε 375 εγκλήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άγνωστες πήγες εσοδών.

Η Αλβανία δεν θα ξεμπερδέψει με την Ελληνική Εθνικ...
Αλβανία: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενώνονται γ...

Σχετικές Δημοσιεύσεις

Με την αποδοχή θα έχετε πρόσβαση σε μια υπηρεσία που παρέχεται από τρίτο μέρος εκτός του https://dropolinews.gr/

23 Ιουλίου 2021
Ύστερα από πολύ μόχθο και μεγάλη ικανοποίηση, με κύρια όπλα την Παιδεία και το Λόγο, οι Αρχαίοι Έλλη...
20 Ιουλίου 2021
Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σκέφτεται να θέσει ως υποψήφιο για πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα τον ομογενή Γιώ...
05 Ιουλίου 2021
Σενάρια ἀποχωρήσεως Βαρθολομαίου μετά τήν συμπλήρωση 30 ἐτῶν στόν θρόνο – Ὄνειρό του ἡ ἐπαναλειτουργ...
03 Ιουλίου 2021
Με ραγδαία ταχύτητα εξαπλώνεται και σε άλλες περιοχές η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην κοινότ...
26 Ιουλίου 2021
Οι Ηπειρώτες στα δύστυχα χρόνια της δουλείας ταξίδευαν στην Βαλκανική Χερσόνησο, στη Βλαχιά, στην Κω...
18 Ιουλίου 2021
BBC: Στρατιωτική βάση στά Κατεχόμενα ἀνακοινώνει ὁ Ἐρντογάν στίς 20 Ἰουλίου Γράφει ὁ Βύρων Γ. Πολύδω...
17 Ιουλίου 2021
Προβληματισμό ως και ερωτηματικά προκαλεί η συνεχώς ενισχυόμενη συνεργασία των Τιράνων με την Αγκυρα...
16 Ιουλίου 2021
Ήταν οι προσπάθειες και ο αγώνας που έδωσε η οργάνωση της ΔΕΕΕΜ «ΟΜΟΝΟΙΑ», αλλά ήταν και η κινητοποί...