ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

DropoliNews

Ειδήσεις που αφορούν την Βόρειο Ήπειρο, τους εν Ελλάδι Βορειοηπειρώτες , καθώς γεγονότα που συμβαίνουν στην Αλβανία και τα Βαλκάνια

Πρόταση μεταφοράς νερού από τo Γαλάζιο Μάτι θέτει εκ νέου ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας

Πρόταση μεταφοράς νερού από τo Γαλάζιο Μάτι θέτει εκ νέου ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας Γιώργος Μαχειμάρης προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναμενόμενη λειψυδρία τις επόμενες δεκαετίες στο νησί της Κέρκυρας, έθεσε εκ νέου το θέμα μεταφοράς νερού από το Γαλάζιο Μάτι

Με μαθηματική ακρίβεια και συνεκτιμώντας τόσο τις εξελίξεις όσο και την υφιστάμενη κατάσταση τα επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίσουμε κρίση νερού , μια κρίση που σέρνεται με τα ίδια χαρακτηριστικά 30 και πλέον συναπτά έτη.

Με ενσυναίσθηση λοιπόν της ευθύνης απέναντι στην κοινωνία μας, απέναντι στους επισκέπτες μας, καταθέτουμε πρόταση /τεχνικό υπόμνημα υδροδότησης με μεταφορά νερού από το ΓΑΛΑΖΙΟ ΜΑΤΙ της γειτονικής Αλβανίας ,συνεκτιμώντας κι αξιοποιώντας την εμπειρία του υποθαλάσσιου αγωγού που συνδέει την ύδρευση της Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ στη Σαλαμίνα, τη συσσωρευμένη εμπειρία της αυτοδιοίκησης και τις υπάρχουσες μελέτες όπως εκείνη του Πολυτεχνείου (1991) , οι οποίες μπορούν να επικαιροποιηθούν στα σημερινά δεδομένα, αναφέρει στο προοίμιο της πρότασής του.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ: ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΑΛΒΑΝΙΑ


Εξειδίκευση σημείων πρότασης:

Το έργο αφορά ύδρευση από τις πηγές «Γαλάζιο Μάτι» στην Αλβανία έως την Κέρκυρα. Απαρτίζεται από το κύριο μέρος, που είναι το υποθαλάσσιο τμήμα του έργου, δύο χερσαία τμήματα και δύο δεξαμενές, από την Αλβανία έως την Κέρκυρα. Το υποθαλάσσιο τμήμα θα κατασκευαστεί στον δίαυλο μεταξύ της νοτιοδυτικής ακτής της Αλβανίας και της βορειοανατολικής ακτής της Κέρκυρας.
To έργο θα περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

 1. Υδρομάστευση – έργο συγκέντρωσης του νερού στις πηγές «Γαλάζιο Μάτι», σε υψόμετρο περίπου 150 μέτρων.
 2. Δεξαμενή φόρτισης δίπλα στις πηγές, που θα εξασφαλίζει το κατάλληλο ενεργειακό και ποσοτικό φορτίο στο υδραγωγείο, ώστε να λειτουργεί ομαλά και με επάρκεια, χωρίς αυξομειώσεις πίεσης στο εσωτερικό του.
 3. Υπόγειο αγωγό μεταφοράς νερού στο Αλβανικό έδαφος, συνολικού μήκους περίπου 22-25 χιλιομέτρων. Ο αγωγός θα συνδέει την δεξαμενή των Πηγών με τη θέση πόντισης του υποθαλάσσιου αγωγού στην Αλβανική ακτή. Θα είναι θαμμένος κάτω από τον δημόσιο δρόμο και παραπλεύρως αυτού, και θα ακολουθεί τη διαδρομή «Γαλάζιο Μάτι – Άγιοι Σαράντα», μήκους 22-25 χλμ. .
 4. Υποθαλάσσιο αγωγό ή σύστημα αγωγών, εκτιμώμενης ονομαστικής διαμέτρου 630 χιλιοστών από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, κατάλληλης κλάσης αντοχής. Ο αγωγός θα έχει μήκος από 8 έως 12 χλμ. περίπου, ανάλογα με τη χάραξη που θα επιλεγεί, και θα σχεδιασθεί για παροχή περίπου 25-30 χιλιάδες κυβικά μέτρα ανά ημέρα.
 5. Υπόγειο αγωγό μεταφοράς νερού στο Ελληνικό έδαφος, συνολικού μήκους έως 2 χιλιομέτρων. Ο αγωγός θα συνδέει τη θέση άφιξης του υποθαλάσσιου αγωγού στην Κέρκυρα με την δεξαμενή αναρρύθμισης.
 6. Δεξαμενή αναρρύθμισης στην Κέρκυρα, σε κατάλληλο υψομετρικά σημείο, όπου θα επιτελείται έλεγχος της στάθμης, ώστε να διασφαλίζεται η βαρυτική λειτουργία, δηλαδή η φυσική ροή του υδραγωγείου, χωρίς παρεμβολή αντλιοστασίων, σε μεγάλο παραλιακό μέτωπο. Η δεξαμενή θα είναι εφοδιασμένη με φλοτεροβαλβίδα βραδείας λειτουργίας για περιορισμό του υδραυλικού πλήγματος στον αγωγό.
Τόσο η θέση πόντισης του αγωγού στην Αλβανία, όσο και το σημείο άφιξής του στην Κέρκυρα, στην ευρύτερη περιοχή της Κασσιόπης, θα είναι προσβάσιμα από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.Από τη δεξαμενή αναρρύθμισης στην Κέρκυρα θα ξεκινά ο αγωγός τροφοδοσίας των δεξαμενών των οικισμών που θα υδροδοτηθούν από το έργο. Επισημαίνεται ότι για την υδροδότηση ορισμένων ορεινών οικισμών ενδέχεται να απαιτηθούν τα σχετικά αντλιοστάσια ανύψωσης.Τονίζεται ιδιαίτερα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ύδατος στο παραλιακό –τουριστικό μέτωπο θα διοχετευθεί με φυσική ροή , δεδομένο που μειώνει δραστικά το ενεργειακό κόστος.ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣΤο έργο θα δημοπρατηθεί με το σύστημα «Μελέτη- Κατασκευή», στο πρότυπο του αντίστοιχου έργου της ΑΙΓΙΝΑΣ. Προκειμένου να καταστεί ώριμο προς δημοπράτηση από τεχνική άποψη, θα απαιτηθεί η σύνταξη ειδικών τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών και ερευνών, και συγκεκριμένα:

 • Υδραυλική μελέτη, σε στάδιο Προμελέτης
 • Βυθομετρική αποτύπωση
 • Γεωλογική μελέτη
 • Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Με βάση τις μελέτες που θα συνταχθούν και τις έρευνες που θα εκτελεσθούν, θα επιλεγεί η ακριβής χάραξη του αγωγού, θα γίνει η χωροθέτηση των συνοδών έργων, θα δοθούν οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και θα συνταχθούν τα Τεύχη Δημοπράτησης.Αξίζει να καταγράψουμε ενδεικτικά, το αντίστοιχο έργο του αγωγού της Αίγινας, που αφορούσε παροχή 21.500 κυβικά μέτρα ανά ημέρα, είχε προϋπολογισμό δημοπράτησης 30.135.000,00 €, με ΦΠΑ. Περιελάμβανε κυρίως υποθαλάσσιο τμήμα, μήκους 14 χιλιομέτρων, από σωλήνες πολυαιθυλενίου, ονομαστικής (εξωτερικής) διαμέτρου 630 χιλιοστών και πίεσης λειτουργίας 16 ατμοσφαιρών, καθώς και χερσαία τμήματα λίγων δεκάδων μέτρων. Κατά την εκτέλεση της εργολαβίας συμπεριλήφθηκε, με Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, και η κατασκευή Δεξαμενής Αναρρύθμισης. Επισημαίνεται ότι το έργο της Αίγινας δημοπρατήθηκε το Δεκέμβριο του 2015 και η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε το Δεκέμβριο του 2017, ενώ ο Ανάδοχος (Χ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ) είχε προσφέρει έκπτωση 32%.Σε σχέση με την υφιστάμενη μελέτη της υδροδότησης από το Γαλάζιο Μάτι, που συντάχθηκε την δεκαετία του 1990 και αφορά σε προεκτίμηση του κόστους και του τρόπου μεταφοράς, θα αξιολογηθεί και θα αξιοποιηθεί όσο είναι εφικτό. Σε κάθε περίπτωση, η μελέτη θα απαιτηθεί να επικαιροποιηθεί, αφού τα πληθυσμιακά μεγέθη, αλλά και τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα, έχουν μεταβληθεί και εξελιχθεί σημαντικά από τότε που συντάχθηκε (ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟΥ κ.λ.π).

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ «ΗΜΕΡΟΛΙΑ» ΚΑΣΣΙΟΠΗΣΣτους Πίνακες που ακολουθούν δίνεται αναγνωριστική εκτίμηση κόστους για το έργο υδροδότησης της Βόρειας Κέρκυρας από το Γαλάζιο Μάτι, με τις εξής παραδοχές:

 • Θέση πόντισης του υποθαλάσσιου αγωγού στην Αλβανία: Άγιοι Σαράντα
 • Θέση άφιξης του υποθαλάσσιου αγωγού στην Κέρκυρα: Λιμάνι «Ημερολιά» Κασσιόπης
 • Αγωγοί από σωλήνες πολυαιθυλενίου, ονομαστικής (εξωτερικής) διαμέτρου 630 χιλιοστών και πίεσης λειτουργίας 16 ατμοσφαιρών
 • Δεξαμενή φόρτισης όγκου 1000 κυβ. μέτρων στο Γαλάζιο Μάτι
 • Αναρρυθμιστική δεξαμενή όγκου 1000 κυβ. μέτρων στην Ημερολιά Κασσιόπης, σε απόσταση έως 2 χιλιομέτρων από τη θέση άφιξης του υποθαλάσσιου αγωγού.
ΑΓΩΓΟΙ
TMHMAΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣΜΗΚΟΣΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(ΧΛΜ)(€ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ)(€)
ΠΡΟ ΦΠΑ
Γαλάζιο Μάτι - Άγιοι ΣαράνταΥπόγειος2550012 500 000
Άγιοι Σαράντα - Ημερολιά ΚασσιόπηςΥποθαλάσσιος122 00024 000 000
Ημερολιά Κασσιόπης - Δεξαμενή Δ2Υπόγειος25001.000 000
ΣΥΝΟΛΟ 39 37.500 000
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΗΕΙΔΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣΟΓΚΟΣΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΚΥΒ. ΜΕΤΡΑ(€ ΑΝΑ ΚΥΒ.ΜΕΤΡΟ)(€)
ΠΡΟ ΦΠΑ
Δ1 - Γαλάζιο Μάτι ΑλβανίαςΦόρτισης10001 0001.000 000
Δ2 - Ημερολιά ΚασσιόπηςΑναρρυθμιστική10001 0001.000 000
ΣΥΝΟΛΟ 2.000 2 000 000

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος κατασκευής των αγωγών και δεξαμενών ανέρχεται σε 39.500.000 εκατομμύρια ευρώ προ ΦΠΑ.
Επισημαίνεται ότι το έργο θα έχει χαμηλό κόστος λειτουργίας, δεδομένου ότι δεν απαιτούνται:
 • Μονάδα Καθαρισμού Νερού, λόγω της εξαιρετικής ποιότητας των νερών των πηγών στο Γαλάζιο Μάτι
 • Αντλιοστάσια ανύψωσης, λόγω της επάρκειας ενεργειακού φορτίου μεταξύ πηγών στο Γαλάζιο Μάτι και Ημερολιάς Κασσιόπης.
Στην κατακλείδα καταγράφουμε :
1. Μεγάλο μέρος της παροχής ύδρευσης -στο παραλιακό –τουριστικό μέτωπο- όλης της Κέρκυρας ,θα διοχετευθεί με φυσική ροή , δεδομένο που μειώνει δραστικά το ενεργειακό κόστος, λόγω του υψομέτρου από το Γαλάζιο Μάτι το οποίο θα αξιοποιηθεί στην δεξαμενή υποδοχής στην Κέρκυρα (χαμηλό κόστος λειτουργίας).
2. Επίσης με μικρό πρόσθετο κόστος δίνεται η δυνατότητα αύξησης των ποσοτήτων νερού , ικανών να υδροδοτήσουν όλο το Νησί της Κέρκυρας.
3. Η ως άνω πρόταση έχει χαρακτηριστικά που αφορούν στο μεγάλο οικονομικό –περιβαλλοντικό όφελος, στην διάθεση μεγάλων ποσοτήτων εξαιρετικής ποιότητας νερού, μικρό ενεργειακό κόστος.Παράλληλα η λύση που προτείνεται είναι γρήγορα υλοποιήσιμη , ενώ υπάρχει πρόθεση κατασκευής από αλβανικής πλευράς των έργων που αφορούν στα εδάφη τους , οπότε απομένει σε μας μόνο το μέρος των έργων που αφορά στα δικά μας εδάφη (12-15 εκ.) .Αξίζει δε να σημειώσουμε ότι το τελευταίο διάστημα συναντήσεις σε ανώτερο κυβερνητικό επίπεδο κ.κ αξιότιμων υπουργών Εξωτερικών Νίκου Δένδια , Εσωτερικών Μαυρουδή Βορίδη με τους αντίστοιχους της Αλβανικής Κυβέρνησης γίνονται σε πολύ καλό εποικοδομητικό κλίμα, με σύμπνοια για ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας, μεταξύ όμορων Δήμων.

Σημείωση:
Για το ως άνω τεχνικό υπόμνημα στοιχεία αντλήθηκαν από :
Μελέτη Πολυτεχνείου
Μελέτη που αφορά στη σύνδεση της Αίγινας
μέσω υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης με την ΕΥΔΑΠ
Στοιχεία μελετών μεγάλων έργων συμβούλων/ φίλων μηχανικών


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ                                             ΧΑΡΙΤΩΝ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ


Μέγεθος γραμματοσειράς: +

Σχετικές Δημοσιεύσεις

28 Φεβρουαρίου 2024
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Λαμπρές με όλη την σημασία της λέξεως ήταν οι εορταστικές εκδηλώσεις των Ηπειρωτικών Συλλ...
27 Φεβρουαρίου 2024
«Γ. Κώτσηρας: Ανεκτίμητο εθνικό κεφάλαιο η Ομογένεια» Το διαρκές, έμπρακτο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης...
23 Φεβρουαρίου 2024
Ειδοποίηση για περιστατικά εξαπάτησης ελληνικών επιχειρήσεων στην Τουρκία εξέδωσε το Γενικό Προξενεί...
19 Φεβρουαρίου 2024
Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγου...
28 Φεβρουαρίου 2024
Μια παράξενη ιστορία σημειώθηκε στη Δερβιτσάνη της Βορείου Ηπείρου. Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό ...
19 Φεβρουαρίου 2024
Εδώ ο κόσµος καίγεται –καταλήψεις, αγροτικά, ομόφυλα ζευγάρια– κι εσύ ασχολείσαι με τον Μπελέρη», εί...
19 Φεβρουαρίου 2024
Στην αίθουσα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου «Η Εθνική Ε...
17 Φεβρουαρίου 2024
Απ' όλες τις επαφές μου στα κοινωνικά δίκτυα με ντόπιους και μειονοτικούς Έλληνες -- και με τους ομο...