Συνάντηση της Πρέσβεως κ. Φιλιππίδου και του Προξένου κ. Σαχαρίδη με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων

O Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κος Δημήτριος Δημητρίου καθώς και ο ΓΓ Βασίλειος Βασιλείου έγιναν δεκτοί από την Πρέσβη της Ελλάδας στην Αλβανία κας Σοφίας Φιλιππίδου παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο κ. Δημητρίου Σαχαρίδη.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου συζήτησε θέματα εμπορικών συνεργασιών των επιχειρήσεων και μετέφερε στην πρέσβη της Ελλάδας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην Αλβανία, τα θέματα εκπαίδευσης των εργαζομένων τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν με κοινά προγράμματα των δυο χωρών καθώς και σημαντικά τελωνειακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και των δυο χωρών, τα όποια εάν αντιμετωπιστούν άμεσα θα δώσουν αναπτυξιακή προοπτική στις δυο περιοχές.

Από την πλευρά της η Πρέσβης κα Φιλιππίδου υποσχέθηκε ότι θα είναι ανοιχτή στην όποια στήριξη χρειαστεί το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και οι επιχειρήσεις, ενώ ζήτησε από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου να αναλάβει και εκείνος δράση και από κοινού να εργαστούν για την τουριστική σύνδεση των περιοχών Κονίτσης, Πωγωνίου με αυτές της Νοτίου Αλβανίας με κοινά Τουριστικά πακέτα.