Η ολλανδική κυβέρνηση ζητά από το Κοινοβούλιο να εγκρίνει την έναρξη των συνομιλιών της ΕΕ με την Αλβανία

Η ολλανδική κυβέρνηση παρουσίασε στο κοινοβούλιο της μια θετική έκθεση σχετικά με την εκπλήρωση των όρων που έθεσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες πριν από τη σύνοδό της στις ενταξιακές συνομιλίες της ΕΕ. Το κοινοβούλιο θα έχει τον τελευταίο λόγο για το εάν η χώρα θα υποστηρίξει την έναρξη των συνομιλιών αμέσως μετά τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ αργότερα αυτό το μήνα.

Η έκθεση που παρουσιάστηκε στο κοινοβούλιο την Παρασκευή βασίζεται στη θετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αλβανία. Επιπλέον, περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της ολλανδικής κυβέρνησης για όλους τους όρους και τις προτεραιότητες που αναμένεται να εκπληρώσει η Αλβανία.

Περιλαμβάνει 6 προϋποθέσεις που θεωρείται ότι πληρούνται: εκλογική μεταρρύθμιση, εφαρμογή της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης, δημιουργία δομών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, μείωση του αριθμού των αιτούντων άσυλο και τροποποίηση του νόμου για τα μέσα ενημέρωσης σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας.

Όσον αφορά την εκλογική μεταρρύθμιση που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της κυβερνητικής σοσιαλιστικής πλειοψηφίας και της εξωκοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης, η έκθεση δεν αναφέρει τις μεταγενέστερες μονομερείς νομικές αλλαγές που έγιναν από την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, για τις οποίες η αντιπολίτευση ισχυρίστηκε ότι παραβίασε τη συμφωνία τους.

Η κατάσταση του νόμου που λογοκρίνει τα ηλεκτρονικά μέσα παραμένει επίσης ασαφής στην έκθεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει στην έκθεσή της ότι οι σοσιαλιστές αξιωματούχοι έχουν υποσχεθεί να μην το εγκρίνουν προτού ανταποκριθούν στις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, ενώ η ολλανδική κυβέρνηση προσθέτει ότι «ο νόμος όπως παρουσιάζεται στο κοινοβούλιο είναι εκτός συνομιλίας».

Η κυβέρνηση Ράμα ψήφισε το νόμο το 2019, πριν από τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, αλλά ο Πρόεδρος Μέτα άσκησε βέτο και τον επέστρεψε στο Κοινοβούλιο, όπου περιμένει είτε να τροποποιηθεί είτε να ψηφιστεί χωρίς αλλαγές. Το Κοινοβούλιο δεν έχει τροποποιήσει το νόμο από τότε, παρά τις υποσχέσεις και τα 1,5 χρόνια που πέρασαν από τότε που επιστράφηκε στο Κοινοβούλιο.

Άλλα αποτελέσματα που αναμένονται από την Αλβανία, όπως διατυπώθηκαν από τους Ευρωπαίους ηγέτες τον Μάρτιο του 2020, συμπεριλήφθηκαν στις εκθέσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και της ολλανδικής κυβέρνησης ως «προτεραιότητες» που θα επιτευχθούν στο μέλλον, μετά την έναρξη των συνομιλιών της ΕΕ στην πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη.

Αυτές οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν: το άνοιγμα ποινικών υποθέσεων εναντίον δικαστών και εισαγγελέων που δεν κατάφεραν να εξετάσουν, ολοκλήρωση δικών εναντίον όσων κατηγορούνται για νοθεία ψήφων, ολοκλήρωση δικών εναντίον ανώτερων αξιωματούχων και πολιτικών που κατηγορούνται για διαφθορά, απόφαση για τη νομιμότητα των τοπικών εκλογών του 2019, έγκριση της νομοθεσίας για την προστασία των μειονοτήτων και του νόμου περί απογραφής.

Τον Μάρτιο του 2020, το Συμβούλιο των Ευρωπαίων ηγετών αποφάσισε να ξεκινήσει ενταξιακές συνομιλίες με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Στην περίπτωση της Αλβανίας, υπέβαλε ορισμένες προϋποθέσεις πριν από την πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη. Παρά τη θετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Οκτώβριο του 2020, τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των Κάτω Χωρών, δεν συμφώνησαν ομόφωνα ότι η Αλβανία πληρούσε τους όρους.

Η ολλανδική ψηφοφορία στο Συμβούλιο της ΕΕ αργότερα αυτό το μήνα θα εξαρτηθεί από το ολλανδικό κοινοβούλιο.